Cholesterol

De richtlijnen voor de behandeling van cholesterol werden recent (2019) herzien door de Europese Vereniging voor Cardiologie. Kort samengevat: de richtlijnen worden strenger. Hoe lager je (LDL- of ‘slechte’) cholesterol, des te meer verlaag je je kans op hart- en bloedvatziekten zoals hartinfarct, (hersen)thrombose,nieraantasting..  Die lagere streefwaarden moet je bereiken door een combinatie van gezonde voeding en bewegen (150 min/week matig intensieve inspanning) én zo nodig cholesterolverlagende medicatie.

Meer informatie vind je via volgende links:

Maak afspraak online