Nieuwsberichten

A background blob shape

April 8, 2024

Nieuws-afbeelding

Q koorts

Q-koorts is een erg besmettelijke zoönose veroorzaakt door Coxiella burnetii. De ziekte kan asymptomatisch verlopen maar ook aanleiding geven tot een acute of een chronische vorm. De acute vorm uit zich vooral als een pneumonie en/of een subklinisch verlopende hepatitis. Chronische Q-koorts ontwikkelt zich bij 1-3% van de patiënten en uit zich vooral als een endocarditis.

Lees meer
A background blob shape

November 23, 2023

Nieuws-afbeelding

Lymfoedeem bij okselevidement

Door wetenschappelijk onderzoek zijn de richtlijnen voor preventie van lymfoedeem veranderd.

Te vermelden valt dat de patiënten met een axilla uitruiming bij opname een armmeting krijgen en 1 maand na de ingreep opnieuw worden gecontacteerd voor nieuwe armmeting. Verder wordt er aangeraden om zelf de arm te observeren en bij twijfel van zwelling of pijn de borstkliniek te contacteren.

Lees meer
A background blob shape

November 21, 2023

Nieuws-afbeelding

Ozempic enzo....

Beste patiënten,

Naar aanleiding van de beperkte beschikbaarheid van deGLP-1-analogen (genre Ozempic, Rybelsus, Victoza, Trulicity en Bydureon) heeft minister Vandenbroucke onderstaande richtlijnen uitgevaardigd. Indien u hierbij vragen hebt kan u steeds bij ons terecht voor uitleg, aanpassing van uw medicatie zo nodig.

 

Lees meer
A background blob shape

November 9, 2023

Nieuws-afbeelding

Laat je vaccineren

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. 65 plussers, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van de longen, hart, lever of nieren laten zich daarom het best ieder jaar vaccineren.

Lees meer
A background blob shape

April 6, 2023

Nieuws-afbeelding

Slapen kan je leren!

Do's en Dont's bij slaapproblemen.

Piekeren aanpakken.

Leren ontspannen en helpend denken.

Efficiënt leren slapen.

Lees meer
A background blob shape

October 13, 2022

Nieuws-afbeelding

een geprikt mens is er twee waard!!

Herfstprik Covid-19 ten stelligste aangeraden bij iedereen, zeker bij mensen met verminderde afweer (= door bepaalde medicatie, door leeftijd).

Griepvaccinatie ook bij iedereen vanaf 50 jaar of bij personen met verminderde afweer, chronisch long-of hartlijden.

Lees meer
A background blob shape

September 13, 2022

Nieuws-afbeelding

nieuwe HAIO

op 3 oktober start onze nieuwe HAIO (huisarts in opleiding), dr. Nele Vermeulen.

op 30 september geeft dr. Amber Hemeryck de fakkel door, we wensen haar veel succes in alles wat ze onderneemt.

Lees meer
A background blob shape

March 24, 2022

Nieuws-afbeelding

Vroegtijdig opsporen van dikkedarmkanker loont!

Tussen 50 en 74 jaar krijg je om de 2 jaar een ‘kakzakje’ in de bus, je uitnodiging om via een klein stoelgangsstaaltje de aanwezigheid van bloed in je stoelgang op te sporen.

Lees meer
A background blob shape

March 1, 2022

Nieuws-afbeelding

Bouw aan je conditie en steun DIABETES als goed doel in de blauwe ronde

sensibilisering rond voldoende bewegen in samenwerking met de diabetesliga.

https://www.diabetes.be/nl/deblauweronde

Lees meer
A background blob shape

January 10, 2022

Nieuws-afbeelding

Corona en Sport

Lees meer
A background blob shape

January 5, 2022

Nieuws-afbeelding

Vaccinatiecampagne

Kleuterleidsters, verzorgend en onderwijzend personeel van de lagere scholen krijgen binnenkort hun boosterprik.

de uitnodigingen zijn verstuurd, wie nog geen uitnodiging ontving neemt contact op met het vaccinatiecentrum (056/28.48.88) en zal voorrang krijgen bij de vaccinatie.

5-11 jarigen worden binnenkort gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. Uitnodigingen worden verstuurd, de vaccinaties gaan door op zaterdag 15/1 voor Menen-Wervik en op zondag 16/1 voor Wevelgem.

Lees meer
A background blob shape

October 20, 2021

Nieuws-afbeelding

LUIZEN

Luizen zijn een telkens weerkerende plaag op scholen. Iedereen kan ermee te maken krijgen, snelle behandeling is essentieel om verdere verspreiding binnen het gezin en in de klas te voorkomen.

Lees meer
A background blob shape

September 30, 2021

Nieuws-afbeelding

HAIO

Dr. Arthur Laga verlaat onze praktijk, zijn 3-jarige opleiding zit er op, wij wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan!

vanaf 1 oktober verwelkomen we dr. Amber Hemeryck in onze praktijk, Amber is een 3e jaars HAIO, welkom Amber!

Lees meer
A background blob shape

July 16, 2021

Nieuws-afbeelding

Geen geschiktheidsattesten meer nodig voor leerkrachten!!

Eerder berichtte de stuurgroep Kafka (Jong Domus en de jongeren van de drie artsensyndicaten ASGB, VAS en AADM) dat de geschiktheidsattesten voor het onderwijs reeds zijn afgeschaft via onderwijsdecreet 31.

Lees meer
A background blob shape

March 17, 2021

Nieuws-afbeelding

Covid Vaccinatie: laat je vaccineren, voor jezelf maar ook voor je naaste. Welk vaccin, maakt niet uit, alle beschikbare vaccins zijn veilig en effectief!

De belangrijkste elementen over AstraZeneca (AZ) op een rijtje:

1) verhoogt AZ het risico op trombose?

2) is het AZ-vaccin werkzaam?

3) welke bronnen zijn betrouwbaar?

Lees meer
A background blob shape

February 9, 2021

Nieuws-afbeelding

Prioriteiten voor vaccinatie tegen COVID-19 bij personen jonger dan 65 jaar (fase 1b)

Lees meer
A background blob shape

February 9, 2021

Nieuws-afbeelding

vaccinatiestrategie COVID-19

vaccinatie strategie volgens de Hoge Gezondheidsraad

Lees meer
A background blob shape

August 5, 2020

Nieuws-afbeelding

Sporten bij warm weer

Lees meer
A background blob shape

July 17, 2020

Nieuws-afbeelding

Dieetadvies bij kinderen

Kinderen met overgewicht worden volwassenen met … diabetes, hartaandoeningen, …

Niet alleen volwassenen maar ook kinderen vertonen meer en meer overgewicht en obesitas. De hoogste percentages bij kinderen vinden we bij de 2-4 jarigen: 24.4% vertoont overgewicht, 11.7% is obees (Nationale Gezondheidsenquête 2018). Overgewicht en obesitas verhogen het risico op het ontwikkelen van suikerziekte (diabetes type 2), hart- en bloedvat aandoeningen, gewrichtsproblemen,... op jonge leeftijd.

Lees meer
A background blob shape

May 25, 2020

Nieuws-afbeelding

Sporten als je zwanger bent...

Sporten als je zwanger bent

Advies van Gezond Sporten Vlaanderen - 30 maart 2020

 

Het is belangrijk dat zwangere vrouwen die een normale zwangerschap beleven, actief blijven, zelfs als ze hoogzwanger zijn. Moeder en baby hebben daar baat bij. Aanstaande moeders kunnen zwemmen, wandelen, fietsen of een andere vorm van zachte, doseerbare lichaamsbeweging nemen. Sommige sportactiviteiten die in dit artikel worden vermeld, zijn tijdens een“lockdown” niet mogelijk, maar hopelijk blijft die periode geen negen maanden duren.

Lees meer
A background blob shape

March 13, 2020

Nieuws-afbeelding

Corona virus (Covid-19)

Bij hoestklachten, keelpijn, koorts kortom luchtweginfectie, graag bellen naar de praktijk.

MAAK GEEN AFSPRAAK ONLINE!

tips:

- was je handen regelmatig met water en zeep of met hydro-alcoholische oplossing (min.60% alcohol)

- hoesten of niezen doe je best in je elleboog als je geen zakzoek voorhanden hebt

- gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de vuilnisbak

Lees meer
A background blob shape

February 28, 2020

Nieuws-afbeelding

Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker

MAART 2020: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER

 

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe van je 50ste tot en met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest.

Lees meer
A background blob shape

February 6, 2020

Nieuws-afbeelding

Longschade door roken, toch herstelbaar door te stoppen? Nieuw wetenschappelijk onderzoek biedt nog een extra reden om de sigaret te bannen!

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/kunnen-je-longen-zich-herstellen-nadat-je-stopt-met-roken

In het nieuws

Heb je nog motivatie nodig om te stoppen met roken? Volgens nieuw onderzoek zou beschadigd longweefsel zich na het stoppen met roken voor een deel kunnen herstellen.

Lees meer
A background blob shape

February 6, 2020

Nieuws-afbeelding

Nieuwe richtlijnen behandeling cholesterol

Hart- en vaatziekten nog steeds belangrijkste doder.

 Met 28.5% van de doodsoorzaken in 2016 zijn hart- en vaatziekten nog steeds de voornaamste doodsoorzaak in het Vlaamse Gewest, nipt vóór een andere groep killers, namelijk kankers met 27,6%. In vergelijking met 1998 is de frequentie gedaald met 9,1%, bij de mannen is de frequentie gedaaldvan 34 naar 26% van de doodsoorzaken, bij vrouwen van 41 naar 31%.

Op wereldvlak zijn hart- en vaataandoeningen verantwoordelijk voor meer dan 40% van de overlijdens (2017), we doen het inVlaanderen dus behoorlijk beter.

Lees meer
A background blob shape

December 24, 2019

Nieuws-afbeelding

Diabetes

Het bevolkingsonderzoek van 2018 levert onthutsende resultaten op:

•                   1 op 10 van de volwassen bevolking heeft diabetes
•                   meer dan 1 op 3 personen met diabetes (37%) is niet gediagnosticeerd
•                   5% van de bevolking loopt een zéér sterk verhoogd risico op (pre)diabetes
•                   48% van de Belgen heeft overgewicht en 15% obesitas
Loop jij ook risico op (pre)diabetes, hart-en vaatziekten?
Doe de test op www.gezondheidskompas.be en ga met het resultaat naar je huisarts!
Samen kunnen we je gezondheidsrisico’s beperken.

Lees meer
A background blob shape

December 24, 2019

Nieuws-afbeelding

Cholesterol

De richtlijnen voor de behandeling van cholesterol werden recent (2019) herzien door de Europese Vereniging voor Cardiologie. Kort samengevat: de richtlijnen worden strenger. Hoe lager je (LDL- of ‘slechte’) cholesterol, des te meer verlaag je je kans op hart- en bloedvatziekten zoals hartinfarct, (hersen)thrombose,nieraantasting..  Die lagere streefwaarden moet je bereiken door een combinatie van gezonde voeding en bewegen (150 min/week matig intensieve inspanning) én zo nodig cholesterolverlagende medicatie.

Lees meer
Maak afspraak online