Geen geschiktheidsattesten meer nodig voor leerkrachten!!

Eerder berichtte de stuurgroep Kafka (Jong Domus en de jongeren van de drie artsensyndicaten ASGB, VAS en AADM) dat de geschiktheidsattesten voor het onderwijs reeds zijn afgeschaft via onderwijsdecreet 31.

Geschiktheidsattesten voor leerkrachten zijn definitief afgeschaft | Domus Medica

Maak afspraak online