Corona virus (Covid-19)

Bij hoestklachten, keelpijn, koorts kortom luchtweginfectie, graag bellen naar de praktijk.

MAAK GEEN AFSPRAAK ONLINE!

tips:

- was je handen regelmatig met water en zeep of met hydro-alcoholische oplossing (min.60% alcohol)

- hoesten of niezen doe je best in je elleboog als je geen zakzoek voorhanden hebt

- gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de vuilnisbak

Maak afspraak online