Praktische info

Sportattesten

Een sportmedisch geschiktheidsattest wordt enkel ingevuld na een sportmedisch onderzoek. 

Je vult vooraf de vragenlijst in op www.sportkeuring.be, je stuurt deze door naar dr. Luk Buyse (Lauwe) of je drukt ze af en brengt ze mee naar de raadpleging. 

Op de raadpleging overlopen we samen je antwoorden, waarna het klinisch onderzoek volgt. Dit is aangepast aan je leeftijd en je sport, soms wordt een rustelektrocardiogram (hartfilmpje) afgenomen. Voor sommige sporten/sportfederaties is ook een inspanningstest vereist. 

Je maakt online een afspraak voor een sportmedisch onderzoek (zonder/met inspanningstest) of telefonisch (056/411119)

Dit onderzoek duurt ongeveer 40 minuten (zonder inspanningstest) en is niet terugbetaald door het ziekenfonds (behalve deels voor leden van het onafhankelijk of neutraal ziekenfonds en Partena).

Inspanningstesten

Een inspanningstest kan afgenomen worden om na te gaan of je geschikt bent (hart, longen) voor de gekozen sport of om je training mee te sturen (trainingshartfrequenties, VO2 max). 

De geschiktheidstest met inspanningselektrocardiogram wordt enkel op de fiets (ergometer of eigen fiets) uitgevoerd. Deze test start met vijf minuten opwarming, waarna de belasting om de minuut verhoogt tot je de trappers niet meer rond krijgt, je je maximale hartfrequentie bereikt of de dokter je vraagt te stoppen. 

De inspanningstest om je training te sturen kan op de fiets (ergometer of eigen fiets) of op de loopband. De test start aan een lage belasting, om de 3-5 of 8 minuten verhoogt de belasting tot maximale inspanning. Op het einde van elke trap wordt een bloedstaaltje (20µL) uit je oor afgenomen waarmee je verzuring bepaald wordt. Op de fiets kan er ook een inspanningselektrocardiogram gelijktijdig geregistreerd worden. De bespreking van de resultaten gebeurt tijdens een tweede consultatie. 

Praktische info voor de inspanningstesten: 

 • Geen zware inspanningen vanaf 3 dagen voor de test.
 • Geen alcohol of cafeïnehoudende dranken (cola, koffie, thee, energiedranken) van 12 uur voor de test.
 • Gepaste kledij: 
  propere loopschoenen,
  fietsschoenen (spd en look pedalen aanwezig)
  short/fietsbroek
  losse t-shirt voor de dames bij afname van inspanningselektrocardiogram (sportbh laat geen correcte plaatsing van de elektrodes toe). 


Labo Onderzoek

Je hoeft niet steeds nuchter te zijn voor een bloedonderzoek. Vraag dit na bij het maken van de afspraak. 

‘Nuchter’ betekent 6 uur niet gegeten of gedronken, enkel water is toegelaten. 

Neem je normale medicijnen in, tenzij anders afgesproken met de arts.  

Breng steeds je e-id en een klevertje van het ziekenfonds mee, zo hoef je voor de labo-onderzoeken enkel het remgeld te betalen aan het labo.

Longfunctie

De correcte werking van je longen en luchtwegen wordt getest met een longfunctie-onderzoek of spirometrie. Je dient hiervoor in een toestel te blazen, er kan gevraagd worden een tweede test te doen na toedienen van luchtwegverwijdende medicatie (‘puffer’). 

Maak hiervoor een afspraak met de secretaresse, na het onderzoek wordt dit besproken met je arts. 

Indien je reeds medicatie voor je luchtwegen/longen neemt meld je dit bij het maken van de afspraak.

24-uursbloeddruk-/hartslagmeting

Bloeddruk- of hartslagregistratie gedurende een hele dag kan nuttige informatie opleveren om na te gaan of je bloeddruk- of hartslagproblemen hebt. De praktijk beschikt voor beide metingen over een geschikt toestel.

Voortraject - Zorgtraject

Mensen met chronisch nierlijden kunnen extra begeleiding krijgen via het ‘zorgtaject nierinsufficiëntie’, meer info vind je op www.zorgtraject.be

Personen met type 2 diabetes kunnen ingeschreven worden in een ‘voortraject’ (https://www.diabetes.be/voortraject-diabetes-type-2

of ‘zorgtraject diabetes (https://www.diabetes.be/zorgtraject-diabetes-type-2). 

Personen met type 1 diabetes of met type 2 diabetes en meer dan 2 insuline injecties worden extra begeleid via de diabetesconventies in het ziekenhuis.Maak afspraak online