Dieetadvies bij kinderen

Kinderen met overgewicht worden volwassenen met … diabetes, hartaandoeningen, …

Niet alleen volwassenen maar ook kinderen vertonen meer en meer overgewicht en obesitas. De hoogste percentages bij kinderen vinden we bij de 2-4 jarigen: 24.4% vertoont overgewicht, 11.7% is obees (Nationale Gezondheidsenquête 2018). Overgewicht en obesitas verhogen het risico op het ontwikkelen van suikerziekte (diabetes type 2), hart- en bloedvat aandoeningen, gewrichtsproblemen,... op jonge leeftijd.

Als oorzaken worden een tekort aan beweging én een te energierijke voeding aangehaald.

Onze kinderen spelen te weinig buiten, zowel thuis als op school is het bewegingsaanbod te beperkt.

Teveel kinderen worden met de auto of de bus naar school gebracht, te veel schermtijd,..

Daarnaast eten we te veel, te calorie- en vetrijk.

Oplossingen hiervoor liggen voor de hand: meer bewegen thuis, op school, na school.

Te voet of met de fiets naar school, sporten na school én een gezondere voeding.

Dat je als ouder door de bomen van het uitgebreide voedingsaanbod het bos niet mee ziet isbegrijpbaar.

Om je hierin te ondersteunen is er nu de mogelijkheid om samen met je kind advies te krijgen van een erkend voedingskundige-diëtist.

Je kan hiervoor zeker terecht bij Lien en Eva (www.dietiste-lien.be).

Wie komt (niet) in aanmerking voor de terugbetaling?

Om terugbetaling te krijgen voor de diëtetiek behandeling moet het kind aan elk van de volgende 3voorwaarden voldoen:

·        van 6 tot en met 17 jaar oud zijn bij de start van de behandeling, een BMI hebben dat hoger dan of gelijk is aan de waarde die overeenkomt met een BMI van 25 bij een 18-jarige. De Body Mass Index-waarde(afgekort BMI) is gelijk aan het gewicht (in kg) gedeeld door het kwadraat van de lengte (in meter)

·        een voorschrift hebben van een huisarts of kinderarts.

Grenswaarden BMI voor terugbetaling diëtetiek bij kinderen met overgewicht of obesitas

Leeftijd Jongens Meisjes
6 jaar 17.52 17.33
7 17.88 17.69
8 18.41 18.28
9 19.07 18.99
10 19.8 19.78
11 20.51 20.66
12 21.2 21.59
13 21.89 22.49
14 22.6 23.27
15 23.28 23.89
16 23.89 24.34
17 24.46 24.7

Het kind heeft geen recht op terugbetaling als de zitting plaatsvindt terwijl het kind:

·        gehospitaliseerd is

·        of een andere behandeling of begeleiding krijgt die eveneens een begeleiding door een diëtist omvat.

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling bestaat uit 10 individuele zittingen bij een diëtist, gedurende 2 jaar.

Ze start met een zitting van 60 minuten om vast te stellen of het kind aan de voorwaarden van overgewicht of obesitas beantwoordt.

Als dat het geval is, dan heeft het kind daarna nog recht op:

·        5 zittingen van 30 minuten in het 1ejaar van de behandeling

·        4 zittingen van 30 minuten in het 2ejaar van de behandeling.

Goed om weten:

·        De ouders mogen bij de zittingen aanwezig zijn.

·        Er kan ook een zitting plaatsvinden met alleen de ouders.

 

Hoeveel moet de patiënt zelf betalen per zitting?

Het deel dat de patiënt zelf moet betalen bedraagt afgerond:

·        10 EUR voor de zitting van 60 minuten

·        5 EUR voor de zitting van 30 minuten.

Als hij recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming is dat afgerond 4 EUR en 2 EUR.

Let op: Deze bedragen zijn indexeerbaar.

Kan de behandeling herhaald worden?

Per kind is de behandeling 1 keerterugbetaald, ongeacht de arts die ze voorschrijft of de diëtist die de behandeling geeft.

Maak afspraak online